Klasowe wyjazdy integracyjne

Troską każdego wychowawcy klasowego powinno być, aby jego podopieczni lubili się między sobą, pomagali sobie nawzajem i porządnie zachowywali się w szkole. Ale aby to osiągnąć, musi zadbać o integrację między nimi. Powinien zachęcać ich do rozmów na godzinach wychowawczych, do dzielenia się opiniami i dyskutowania nad możliwymi do wprowadzenia zmianami. Dobrze by było, aby wychowawca zabierał swoją klasę na ogniska lub na wycieczki, by młodzież mogła się podczas nich dobrze poznać i zaprzyjaźnić ze sobą. Powinien zadbać o to już na samym początku, gdy tylko dostanie nową klasę pod swoją opiekę. Warto na początku roku szkolnego zorganizować wyjazd integracyjny na cały dzień poza miasto, by podczas rozmów i być może uprawiania różnych form aktywności fizycznej, młodzież mogła się zapoznać ze sobą. Taki wyjazd to też dobra okazja do przekazania uczniom podstawowych informacji niezbędnych do przetrwania w szkole i odnalezienia się w niej na początku nauki. Dzięki niemu uczniowie będą też mogli nabrać zaufania do swojej wychowawczyni bądź wychowawcy. W przyszłości nie będą mieli oporów, by zwrócić się do niego o pomoc, jeśli zajdzie taka potrzeba. A i wychowawca lepiej pozna swoich nowych uczniów, zorientuje się, kto ma jaką osobowość i z kim w przyszłości mogą ewentualnie być problemy.

Both comments and pings are currently closed.