Nauka po lekcjach

Zajęcia w szkole dostarczają podstawowych informacji z każdej dziedziny wiedzy znanej człowiekowi. Ale wiadomo, że suche fakty i dane to nie wszystko, i czasem chciałoby się przekonać się samodzielnie o prawdziwości jakiegoś twierdzenia lub zrozumieć złożoność reakcji chemicznych. Temu powinny służyć kółka zainteresowań tworzone w szkole i zajęcia pozaszkolne. W ramach takich spotkań młodzi ludzie mogą wykonać eksperyment, na który zabrakło czasu podczas lekcji, zadać dodatkowe pytania, pogłębić wiedzę na temat interesującego ich zagadnienia lub przećwiczyć wykonywanie bardziej skomplikowanych obliczeń. Daje im to poczucie, że zdobywanie wiedzy może być pasjonującą i wciągającą przygodą. A do tego mają satysfakcję, że ich wysiłek w naukę jest dostrzegany i doceniany. Dla nauczycieli takie zajęcia to przyjemność obcowania z uczniami naprawdę zainteresowanymi zdobywaniem wiedzy z danej dziedziny, ambitnymi i ciekawymi świata. W ich zaciekawieniu i zaangażowaniu mogą odnaleźć ślad własnej, dawnej pasji, która zawiodła ich na studia, a potem z powrotem sprowadziła w szkolne mury, by zdobytą wiedzą podzielić się z innymi. Korzyści z tych zajęć odnoszą także rodzice, nawet jeśli muszą za nie zapłacić. Wiedzą, że ich pociecha pożytecznie spędza wolny czas i rozwija się, zamiast korzystać z Internetu i przebywać w tworzonej tam, wirtualnej rzeczywistości.

Both comments and pings are currently closed.