Owoce dobrej edukacji młodzieży

Do dziś budzi zdumienie szybkość, z jaką II Rzeczpospolita rozwijała się po ponadstuletnim okresie zaborów. Mimo dużych różnic w poziomie życia w trzech różnych zaborach, odmiennych sposobach administrowania i zarządzania sprawami kluczowymi w każdym systemie, nowo powstałe państwo polskie doskonale prosperowało w nowoczesnej Europie. A wszystko dzięki patriotom, którzy nigdy nie zrezygnowali z marzeń o wolności. Polscy obywatele byli znakomicie wykształceni – wielu z nich studiowało na zagranicznych uniwersytetach – a umiłowanie wiedzy wpajali też swoim dzieciom i dbali o ich staranne wykształcenie. Wielu z tych, którzy budowali niepodległe państwo polskie i dbali o jego rozwój, należało do mniejszości narodowych – niemieckiej i żydowskiej. Mieszkali na polskich ziemiach od pokoleń, zasymilowali się z Polakami i razem z nimi pielęgnowali marzenia o niepodległości. Posyłali swoje dzieci do szkół uczęszczanych przez Polaków, choć nieraz kosztowało ich to wiele wyrzeczeń i upokorzeń (np. ograniczona liczba uczniów pochodzenia żydowskiego w klasie). To właśnie dzięki kształceniu młodzieży odrodzone państwo polskie już od początku miało swe elity potrafiące zadbać o jego rozwój. Solidna formacja moralna i intelektualna, dająca dobre przygotowanie dożycia i wyrabiająca silny charakter, zdaje się być tym, czego tak bardzo brakuje współczesnej młodzieży.

Both comments and pings are currently closed.