Stereotypy na temat młodzieży

Pytania typu: Jaka jest polska młodzież? do niczego nie prowadzą i stanowią raczej okazję do ponarzekania na młodych ludzi niż do poznania ich prawdziwej natury. Zawsze łatwiej powiedzieć, że młodzi ludzie są niewychowani, rozwydrzeni i coraz głupsi, nikogo nie szanują i z nikim się nie liczą niż zastanowić, skąd biorą się określone zachowania młodzieży. Nauczyciele w szkole także widzą wyłącznie braki w wiedzy i kulturze osobistej swoich uczniów, o czym – w dosadny nieraz sposób – ich informują, podkopując ich samoocenę. Zdarza się, że zachowania uczniów sprawiających problemy przysłaniają starania uczniów pracowitych i chcących osiągnąć coś w życiu. Wówczas powszechna i uogólniona opinia o danej klasie bywa krzywdząca dla ambitnej i żądnej wiedzy młodzieży. W domu rodzinnym młodzi ludzie są oceniani głównie przez pryzmat osiągnięć szkolnych lub ich braku. Dla zapracowanych, zmęczonych rodziców ideałem jest spokojne, umiejące się samo sobą zająć dziecko, które nie sprawia problemów wychowawczych. Jak wiadomo, większości dojrzewającym nastolatkom daleko jest do takiego ideału. Co więcej, wielu z nich boleśnie przeżywa próby wtłoczenia ich w określone schematy i normy zachowań. Czują, że podporządkowując się, zatracają część siebie, swojej indywidualności. A stereotypy na własny temat odbierają jako krzywdzące.

Both comments and pings are currently closed.