Te cudowne lata

Szkolne lata wspominane są przez dorosłych jako czas zabawy i beztroski. Pamiętają z nich ulubionych nauczycieli, szkolne wycieczki, wyjścia ze znajomymi do kina i na koncerty oraz domowe imprezy. Dorośli tęsknią do chwil, gdy mieli naście lat, gdyż upływ czasu sprawił, że nie pamiętają już przeżywanych wówczas rozterek i mniejszych lub większych dramatów. Młodość bowiem to nie zawsze sielanka. Kilkunastoletni człowiek doświadcza w czasie dojrzewania wiele trudnych przeżyć, miewa gwałtowne wahania nastrojów, przeżywa wiele wątpliwości i zadaje sobie wiele nie zawsze prostych pytań. Nieraz mocno przeżywa szkolne niepowodzenia, odrzucenie przez klasę bądź inną grupę rówieśniczą, a także konflikty z rodzicami lub przyjaciółmi. Będąc w takim zawirowaniu emocjonalnym, musi zdobywać wiedzę z przedmiotów, które wydają mu się do niczego niepotrzebne i nieprzydatne w życiu. Może nieco na wyrost, ale obowiązek szkolny jawi mu się raczej jako przymus, a nawet forma represji. Takie myślenie to niestety czasem wpływ grupy rówieśniczej, więc nawet jeśli młody człowiek lubi się uczyć, raczej się z tym nie afiszuje, by nie wyjść na kujona. Zanim więc nastolatka czy nastolatek dorosną i zaczną tęsknie wzdychać do lat swej młodości, będą musieli pozmagać się z wieloma trudnościami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Both comments and pings are currently closed.