Wiedza ze szkoły przydaje się w życiu

Zadaniem prowadzenia edukacji w szkole jest przekazanie uczniom minimum podstawowych informacji z każdej dziedziny nauki. Ważne jest, by uczniowie poznawali ogólne zasady rządzące światem oraz zdobywali wiedzę na temat przeszłości swojego kraju i państw sąsiednich. Zdobywając oraz więcej wiedzy, z czasem uczniowie będą mogli zdecydować, która dziedzina szczególnie ich interesuje i znajomość jakiego wycinka otaczającej ich rzeczywistości zechcą pogłębiać w najbliższym czasie. Od tych osobistych preferencji i zainteresowań zależeć będzie wybór ich drogi życiowej i zawodowej, wybór studiów wyższych albo szkół kształcących określonych specjalistów (fryzjerów, techników biurowych, pielęgniarki, masażystów itp.). Jednak nawet specjalizując się w określonej dziedzinie, młodzi ludzie nie powinni zaniedbywać wszechstronnego rozwoju. Uczniowie postrzegani jako humaniści powinni opanować podstawy nauk ścisłych, a nawet umieć wykonać bardziej zaawansowane obliczenia. Te umiejętności na pewno przydadzą im się w dorosłych życiu. Podobnie umysły wybitnie ścisłe i matematyczne powinny od czas do czasu przeczytać jakąś książkę oraz orientować się w przyczynach i przebiegu narodowych powstań. Tak więc nawet jeśli się wie, co chce się w życiu osiągnąć, nie wolno zamykać się na te dziedziny wiedzy, jakie poznaje się podczas nauki w szkole.

Both comments and pings are currently closed.