Wychowanie kulturowe młodzieży

Czy każdy młody człowiek myśli tylko o swoich przyjemnościach, nie chce rozwijać się intelektualnie i tak naprawdę na niczym mu nie zależy? Oczywiście, że nie! Jest to przekonanie błędne! Ba! Ono jest po prostu bardzo krzywdzące, ponieważ nie możemy mierzyć wszystkich jedną miarą. Są oczywiście jednostki, które faktycznie nie mają nic więcej do zaoferowania niż tylko chodzenie na imprezy i myślenie o sobie samym. Jednak są też i tacy młodzi ludzie, którzy chcą rozwijać się intelektualnie i myślą o swojej przyszłości. Tak więc właśnie dla tej drugiej grupy osób powstały specjalne zajęcia w domach kultury, które mają rozwijać zainteresowania takiej młodzieży. Jak się okazało, zainteresowanie zajęciami było naprawdę ogromne. Nikt nie spodziewał się tego, że aż tyle młodych ludzi będzie zainteresowanych zajęciami rozwijającymi ich kulturowe pasję. Jednak nie tylko na takich zajęciach widać znaczne podwyższenie zainteresowania nastolatków kulturą. Patrząc na widownie w teatrze można również wyciągnąć wnioski, że faktycznie na przedstawieniach teatralnych pojawia się coraz więcej młodzieży. W szkołach nawet organizowane są klasy o profilach teatralnych! To wszystko świadczy o tym, że nasza polska młodzież przejrzała na oczy i chce rozwijać się kulturowo i kulturalnie. I całe szczęście!

Both comments and pings are currently closed.