Zmiana klasy i szkoły

Pierwszy dzień w nowej szkole zawsze wiąże się z dużym stresem i niepokojem, jak zostanie się odebranym przez nowych kolegów. Niełatwo jest przecież przekonać do siebie w krótkim czasie większą ilość osób. Dodatkowo nowy, nieznany do końca budynek, nowi nauczyciele (każdy z własnym systemem oceniania o klasyfikacji uczniów), nowa, nieznana dotąd droga do szkoły – wszystko to tylko potęguje w uczniu wrażenie niepewności. Zwłaszcza jeśli poprzednią szkołę bardzo lubił, ale musiał ją zmienić z przyczyn od siebie niezależnych, np. z powodu przeprowadzki. Nie ma gotowych recept na przetrwanie trudnych początków w nowej szkole. Dużą pomocą może okazać się wsparcie wychowawcy klasy, w której pojawia się nowy uczeń. Powinien on przedstawić go kolegom, może nawet poprosić o dyskretną opiekę nad nim. Dobrze byłoby, aby nowy uczeń, mimo lęku i być może nieufności, otworzył się na nowych kolegów i w miarę możliwości udzielał informacji o sobie. To pozwoli innym uczniom na poznanie go i, co za tym idzie, akceptację. Z czasem zaczną się pojawiać wspólne tematy do rozmowy i chęć dzielenia się kolejnymi doświadczeniami. Nowy uczeń może sobie pomóc, okazując otwartość wobec innych oraz chęć pomocy. Oczywiście, wszystko w swoich granicach, by nie zostać odebranym jako lizus czy osoba niepewna siebie.

Both comments and pings are currently closed.