Agresja i przemoc w szkołach

Agresja i przemoc to dwa niepożądane społecznie zjawiska coraz częściej występujące w szkołach. Agresja i przemoc to wyrazy bliskoznaczne, ale nie synonimy. Agresja jest terminem oznaczającym zazwyczaj gwałtowne działanie na szkodę, krzywdzeniem, zadawaniem cierpienia. Może być fizyczna lub słowna. Przemoc natomiast jest również działaniem krzywdzącym, ale policzonym na wywarcie wpływu, nieakceptowaną społecznie formą perswazji. Wyróżnia się przemoc fizyczną i psychiczną. W przypadku agresji wyrządzanie krzywdy nie jest spowodowane chęcią wymuszenia, ale podyktowane jest innymi celami. Najczęściej zachowania agresywne służą rozładowaniu frustracji. Eskalacja agresji i przemocy w szkołach jest niepokojącym zjawiskiem, gdyż brutalizuje życie szkolnych społeczności, burzy istniejący ład społeczny. Problem ma ponadto drugie dno. Badania wykazują bowiem, że agresywni młodzieńcy mają skłonność do zachowań przestępczych także w dorosłym życiu. Agresja jest obecna w szkole w różnych relacjach. Dotknięci nią są słabsi i młodsi uczniowie, na których starsi i silniejsi się wyżywają, bijąc i ośmieszając, ale również jej ofiarami bywają nauczyciele, którzy nie radzą sobie z rozwydrzoną młodzieżą. Agresywni uczniowie ignorują polecenia pedagogów i używają inwektyw i wulgaryzmów pod ich adresem.

Both comments and pings are currently closed.