Agresja i przemoc w szkołach

Agresja i przemoc w szkołach dotyczą zarówno uczniów jak i nauczycieli. Ofiarami agresji w szkołach są słabsi fizycznie, mniej pewni siebie uczniowie i uczniowie młodszych klas. Starsi i silniejsi zastraszają, biją i kompromitują swoje ofiary. Chcą w ten sposób dać upust swej frustracji, znaleźć ujście dla gniewu, pokazać swoją siłę i dominację, podwyższyć samoocenę kosztem innych. Agresja w szkołach skierowana jest także przeciwko nauczycielom o delikatniejszej osobowości. Niekiedy uczniowie nie wykonują poleceń niektórych pedagogów, obrażają ich i ośmieszają. Zdarza się nawet, że stosują wobec nauczycieli agresję fizyczną i przemoc. Niekiedy ma również sytuacja odwrotna. To uczniowie padają wówczas ofiarami agresji ze strony nauczycieli, którzy traktują ich przedmiotowo. Agresja, nie jest nowym zjawiskiem. Ludźmi od zawsze targały najróżniejsze emocje. Nowym zjawiskiem w stosunku do minionych dekad jest nasilenie problemu zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać w specyfice czasów, które charakteryzują się zawrotnym tempem życia, wymagającym rynkiem pracy, kryzysem ekonomicznym, osłabieniem funkcji wychowawczych rodziny, pokazywaniem scen przemocy w mediach. Powstawaniu tej patologii sprzyja relatywizacja zasad i norm społecznych

Both comments and pings are currently closed.