Dysfunkcje rodziny przyczyną patologii dzieci

Dziś wiadomo, że nie tylko dzieci z domów patologicznych narażone są na patologie. Doświadczenie dzisiejszych czasów pokazuje, że także dzieci z t.zw. dobrych domów, w których nie brakuje dóbr materialnych, rodzice są dobrze sytuowani społecznie i pozornie nie ma tam żadnych nieprawidłowości, wchodzą w konflikt normami społecznymi, a nie rzadko z prawem. Wynikać to może z czynników genetycznych predestynujących do zachowań agresywnych i innych nieprawidłowości, ale również może być spowodowane błędami wychowawczymi. Trudno być dobrym rodzicem w dzisiejszych wymagających czasach. Rodzice zabiegają o dobra materialne, o odpowiednio wysoki poziom życia, co wiąże się z dużymi nakładami czasu i energii. Wypaleni aktywnością zawodową rodzice sprowadzają swoje funkcje wychowawcze do zapewnienia dzieciom dóbr materialnych i dbałości o wysoki poziom edukacji swoich potomków. Kupują drogie ubrania i gadżety, posyłają na liczne zajęcia dodatkowe. Poświęcają jednak zbyt mało czasu i uwagi swoim dzieciom, za rzadko okazują uczucia. Sytuacja ma miejsce od najmłodszych lat życia. Zmiany społeczne i ekonomiczne spowodowały, że kobiety bardzo szybko po urodzeniu dziecka wracają do obowiązków zawodowych, często przed upływem urlopu wychowawczego. Osłabia to relacje z matką już na starcie i źle rokuje.

Both comments and pings are currently closed.