Dzieci bezpieczne w Internecie

Swego czasu niezwykle popularna była kampania społeczna podejmująca problem bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu. Jej główną troską było ujawnianie przez nasze pociechy zbyt licznych danych osobowych oraz przesadne zaufanie wobec internetowych rozmówców na różnego rodzaju czatach. Dziś znacząco wzrósł poziom świadomości społecznej na temat zagrożeń czyhających na nas w sieci, zwiększył się jednakże również dostęp do Internetu. Tym samym coraz więcej dzieci dorasta obracając się z pełną swobodą w przestrzeni wirtualnej, traktując ją jako pewnik, stałą w ich życiu, nie zaś jedną z licznych możliwości. Z tego typu spojrzeniem łączy się niestety duża doza zaufania, by nie rzec bezrefleksyjnego zapatrzenia w rozwiązania oferowane poprzez różnorodne elektroniczne media. Dlatego też niezwykle istotne jest budowanie świadomości dziecka odnośnie jego bezpieczeństwa w sieci. Dotyczy to nie tylko wyjaśnienia, jakie konsekwencje mogą przynosić ważne informacje niefrasobliwie podawanie rozmówcom poznanym na czatach, ale także, między innymi treści zamieszczane na różnego rodzaju portalach społecznościowych czy wpisy na blogach bądź wideoblogach. Ważne jest również uwrażliwianie dziecka na odpowiedni dobór oglądanych stron oraz – być może przede wszystkim – na weryfikację zawartych na nich treści.

Both comments and pings are currently closed.