Edukacja seksualna człowieka

Edukacja seksualna wchodzi w skład edukacji biologicznej, jest elementem edukacji zdrowotnej. Zajmuje się seksualnością i płodnością człowieka. W szerszym znaczeniu edukacja seksualna to dziedzina poruszająca seksualność i płodność człowieka także w aspekcie kulturowym, społecznym, filozoficznym, a nawet w ujęciu prawnym, czy historycznym. W edukacji seksualnej w wąskim, biologicznym znaczeniu porusza się następujące kwestie: budowę i ciała i fizjologię człowieka – różnice między płciami, tematykę aktu seksualnego i jego znaczenie biologiczne, zagadnienie płodności człowieka i możliwości jej regulowania. Przekazywana jest też wiedza o przebiegu ciąży i porodu, o chorobach przenoszonych drogą płciową, a niekiedy także o orientacjach seksualnych. W szerokim znaczeniu edukacja seksualna porusza zagadnienia związane z równością płci, z rolami społecznymi płci, tematykę stereotypów związanych z płcią człowieka, kwestię takich zjawisk społecznych jak pornografia, czy prostytucja. Zajęcia edukacji seksualnej realizowane są w szkołach i skierowane są do różnych grup wiekowych. Tematyka i zakres poruszanych zagadnień związanych z seksualnością człowieka powinien być dostosowany właśnie do wieku słuchaczy. W Polsce te dobrowolne zajęcia organizowane są już nawet dla uczniów szkół podstawowych.

Both comments and pings are currently closed.