Edukacja seksualna dzieci i młodzieży

Wiedza na każdy temat powinna być ogólnodostępna. Dotyczy to także edukacji seksualnej. Rodzice często nie uświadamiają swych dzieci bo czują zażenowanie rozmawiając ze swoimi pociechami na niewygodne tematy. Seks jest częścią życia każdego człowieka – lepiej wiedzieć, niż dowiedzieć się zbyt późno. Szkoła jako instytucja wychodzi naprzeciw oczekiwania rodziców oraz uczniów organizując zajęcia opierające się na edukacji seksualnej. Celem takich zajęć jest zdobycie przez uczniów: wiedzy na odpowiednim poziomie, umiejętności rozmawiania na tematy trudne i krępujące, zdolności asertywnego zachowania, odwagi podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Zajęcia te mają także na celu uświadomienie, że każda podjęta decyzja pociąga za sobą konsekwencje. Uczniowie poznają swoją wartość oraz własne prawa. Edukacja seksualna daje wiedzę na temat tego, jak powinny wyglądać związki partnerskie. W przyszłości może uchronić to od nieszczęścia w związku młodych ludzi. Dziewczęta uczą się jak nie powinny być traktowane – przeciwstawianie się nadużywaniu przemocy fizycznej, asertywność, odróżnienie niewinnych zalotów od napastowania. Seksualność zbudowana jest na szacunku do siebie samego oraz drugiego człowieka, dlatego zajęcia edukacji seksualnej opierają się na uświadamianiu. Uczniom dostarcza się rzetelne informacje na temat tego, co powinny wiedzieć o sobie i człowieczeństwie.

Both comments and pings are currently closed.