Edukacja seksualna w Polsce

W polskich mediach model B edukacji seksualnej – biologiczna edukacja seksualna, propagujący antykoncepcję mechaniczną jako remedium na ciąże nastolatek i choroby weneryczne pokazywany jest niekiedy jako wzorcowy, a polski ( propagujący abstynencję seksualną w miejsce antykoncepcji)według doniesień prasy i telewizji pozostawia wiele do życzenia. Sposób prowadzenia zajęć, ich poziom i treści przekazywane niejednokrotnie budzą wątpliwości dorosłych i niezadowolenie oraz konsternację młodzieży. Przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie w polskich szkołach jest na zasadzie dobrowolności. Może odbywać się już począwszy od szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są przez osoby o różnym poziomie kwalifikacji – katechetów, nauczycieli poszczególnych przedmiotów (języka polskiego, biologii, wf-u itp.), pedagogów i wreszcie przez edukatorów seksualnych. Zajęcia prowadzone są niekiedy dla całej klasy, innym razem oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Zdarza się, że wyłącznie dla dziewcząt. W związku z licznymi doniesieniami o niskim poziomie edukacji seksualnej w polskich szkołach grupa edukatorów seksualnych Ponton przygotowała w 2009 r. raport o stanie edukacji seksualnej w Polsce. Treść raportu opiera się na informacjach czerpanych z e-maili od uczniów. W badaniu wzięło udział 637 uczniów.

Both comments and pings are currently closed.