Korepetycje – plusy i minusy

Gdy dziecko wydaje się mieć problemy w nauce przynosząc do domu kolejne negatywne oceny rodzice często jako pierwszą deskę ratunku rozważają zatrudnienie korepetytora bądź zapisanie swej pociechy na dodatkowe kursy i zajęcia wyrównawcze. Prywatni nauczyciele, korepetytorzy, choć niewątpliwie stanowią jedno z możliwych rozwiązań nie zawsze są jednak rozwiązaniem najlepszym. Decyzja mająca na celu poprawienie wyników dziecka w nauce powinna wypływać ze specyfiki problemu. Szczególnie w przypadku dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, sporadycznie wymagana jest bowiem specjalistyczna pomoc korepetytora. Zazwyczaj przyczyną negatywnych ocen są problemy komunikacyjne na linii uczeń-nauczyciel, zbyt szybkie wprowadzanie nowych treści bądź też nieodpowiednie (zbyt trudne bądź nieinteresujące) przekazywanie wiedzy. Niekiedy – zamiast angażowania pomocy z zewnątrz – wystarczy rozmowa oraz wspólne przerobienie materiału. Jeśli jednak nie jesteśmy w stanie pomóc swojemu dziecku w problematyce przekraczającej treści zapamiętane z naszej nauki, lub w przypadkach gdy pociecha przygotowuje się do egzaminów, których specyficzne reguły i podstawy programowe tak często ulegają zmianie – wówczas specjalistyczna pomoc w postaci korepetytorów wydaje się jak najbardziej pożądana i uzasadniona.

Both comments and pings are currently closed.