Licealna rada rodziców

W liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych, a także w technikach, Rady Rodziców, mają nieco inne cele niż te w podstawówkach i gimnazjach. Ze względów, na zbliżające się terminy podejmowania ważnych życiowych decyzji przez nastolatków, często muszą rozważać przyznawanie stypendiów czy innych tego typu zapomóg ze zgromadzonych składek na funduszu Rady Rodziców. Na spotkania rodziców, jeśli zachodzi taka potrzeba, zostają zaproszeni także wychowawcy, nauczyciele, a czasami także i dyrektor szkoły, aby przedstawić radzie najzdolniejszych, a zarazem najbardziej potrzebujących wsparcia nastolatków. Jeśli dana szkoła ma świadomych i odpowiedzialnych rodziców, którzy regularnie uiszczają ustalone na początku roku szkolnego składki, przedstawiciele Rady Rodziców mogą dysponować kwotami, które ułatwią start w dorosłe życie nie jednemu wartościowemu i zdolnemu nastolatkowi. Najczęściej przyznawane są uznaniowe kwoty jednorazowych zapomóg, na przykład kursy językowe czy pomoce naukowe. Zazwyczaj rodzice nie chcą nikogo pominąć i każdy zauważony przez szkołę nastolatek otrzymuje większą lub mniejszą pomoc. Tak wydawane pieniądze dają zarówno satysfakcję rodzicom, jak i tym zdolnym uczniom, którzy mogą rozwijać swoje talenty z ogromną motywacją, ponieważ zostali zauważeni i nagrodzeni.

Both comments and pings are currently closed.