Liga Ochrony Przyrody

Szkoły oraz wszelkie inne organizacje zajmujące się edukowaniem dzieci i młodzieży pełnią misję. Opiera się ona na przekazywaniu wiedzy oraz praktycznych możliwości jej zastosowania. Liga Ochrony Przyrody jest obecna w większości polskich szkół. Dzięki uczestnictwu dzieci w jej programie uczą się wykorzystywania wiedzy w taki sposób by chronić i poznawać przyrodę. Liga Ochrony Przyrody dba o wysoki poziom przyswajanej wiedzy. Wykorzystuje w tym celu różne techniki i metody nauczania. W głównej mierze zajmuje się organizowaniem wyjazdów przyrodniczo-krajoznawczych i obozów przyrodniczych, podczas których dzieci poznają przyrodę oraz prawa nią rządzące. LOP organizuje także ogólnokrajowe sesje popularnonaukowe. Podczas ich trwania dzieci uczestniczą w wykładach, uczą się, zdobywają nowe, cenne informacje. Praca LOP koncentruje się nie tylko na aktywnej pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się także tworzeniem wniosków dotyczących objęcia ochroną gatunków roślin i zwierząt. Za sprawą LOP uczniom daje się możliwość w patrolowaniu obszarów objętych ochroną, uczestniczą w akcjach porządkowych a także inwentaryzacji obszarów zielonych. Członkowie LOP kształtują w sobie i rozwijają potrzebę dbania o przyrodę. Uczą się szacunku do natury, jej darów i wszelkich dobrodziejstw. Mają kontakt z przyrodą oraz możliwość wzbogacenia swojej wiedzy o otoczeniu naturalnym.

Both comments and pings are currently closed.