Moc rady rodziców

Na terenie całej Polski, od dziesiątek lat, a może nawet dłużej, zarówno w miastach wojewódzkich, dużych i małych gminach oraz na wsiach, w każdej państwowej – zarówno, podstawowej, gimnazjalnej jak i średniej – szkole lepiej lub gorzej funkcjonuje Rada Rodziców. W poszczególnych klasach na początku roku szkolnego rodzice dzieci uczęszczających do danej klasy wybierają tak zwaną trójkę klasową. Z pośród tych wybranych reprezentantów klasy wybierany jest przewodniczący klasowej Rady Rodziców, który reprezentuje ją na spotkaniach z innymi przedstawicielami. Głównym celem rodziców jest zbiórka składek od rodziców na fundusz, który potrzebny jest do organizacji imprez, wspomagania szkoły czy robienia zakupów na rzecz dzieci. W zależności od wieku uczniów, różne są potrzeby organizacji wydatków z funduszu, na którym gromadzone są składki wpłacane przez rodziców. W szkołach podstawowych i gimnazjach rodzice najczęściej organizują bale karnawałowe, dni dziecka, czy dyskoteki, zapewniając przy tym bawiącym się uczniom poczęstunek, napoje oraz opiekę. Dobrze funkcjonujące Rady Rodziców są jak małe firmy. Każda ma swojego przewodniczącego, jego zastępcę, a także skarbnika oraz sekretarza. Regularnie odbywają posiedzenia, na których niczym politycy podejmują uchwały i omawiają bieżące problemy szkoły.

Both comments and pings are currently closed.