Nastolatki zagrożone depresją

Dobre wyniki egzaminu dojrzałości, uzyskanie dyplomu prestiżowej uczelni oraz coraz bardziej wymagający rynek pracy to niekiedy zbyt duży ciężar do udźwignięcia dla młodego człowieka. Zwłaszcza, gdy wymagania nie idą w parze ze wsparciem ze strony najbliższych. Specyfika dzisiejszych czasów, szybkie tempo życia implikują niekorzystne konsekwencje dla życia rodzinnego. Rodzice coraz częściej nie mają czasu dla swoich dzieci, bądź są zbyt wypaleni obowiązkami zawodowymi, aby podejmować trud wychowywania swoich dzieci. Relacje w rodzinie ulegają spłyceniu. Dzieci odczuwają deficyt miłości i bliskości. To sprzyja poczuciu samotności i wyobcowania oraz powstawaniu patologii, w tym również depresji. Rodzice koncentrując się na edukacji swych potomków, wychowanie zdają w ręce nauczycieli. Ci zaś również realizują głównie cele oświatowe. Nastolatki pozostawione same sobie są bardziej narażone na pokusy takie jak: wagary, używki, czy sekty. Pozbawione przyjacielskich relacji mogą gorzej znosić trudy dojrzewania, co może doprowadzić właśnie do depresji. W przypadku wystąpienia choroby ważna jest poprawna diagnoza i podjęcie leczenia. Niepokoić powinny utrzymujące się przez dłuższy czas zmęczenie, apatia, brak energii, rozdrażnienie, agresywne zachowania, utrata kontaktów towarzyskich i lęk.

Both comments and pings are currently closed.