Projekty edukacyjne tworzone przez uczniów

Działalność szkoły jako placówki edukacyjnej zależy od wyobraźni władz szkoły oraz możliwości działania uczniów. Wszyscy są odpowiedzialni za to, jaka szkoła jest. Może to być miejsce naprawdę przyjazne. Wiele szkół tworzy indywidualne projekty, które mają określony cel. Celem może być usprawnienie komunikacji między uczniami, nauczycielami a rodzicami, zbudowanie dodatkowej sali, stworzenie parku na terenie szkoły. Liczy się inicjatywa i wspólne zaangażowanie w sprawę. Projekty tworzone przez uczniów są próbą reagowania na niedoskonałości instytucji. Są także możliwością wykazania się na cele społeczne. Najważniejszym elementem przy tworzeniu edukacyjnych projektów uczniowskich jest nieustanna współpraca i praca zespołowa. Dzięki pracy zespołowej osiąga się lepsze wyniki, szlifuje się umiejętności z różnych dziedzin, nieustannie pracuje się nad usprawnieniem komunikacji i stosunków interpersonalnych. Praca zespołowa usprawnia interakcję między uczestnikami programu (uczeń-nauczyciel-rodzic). Praca w grupie pobudzająco działa na motywację uczestników i twórców. Przepływ informacji jest szybki i bezproblemowy. W łatwy sposób można coś poprawić, wprowadzenie zmian na różnych poziomach odbędzie się bez trudności. Praca w grupie uczy odpowiedzialności za wykonanie zadania. Zwiększona motywacja poprawia stopień koncentracji nad wykonywanym zadaniem. Wszelkie projekty tworzone przez uczniów są przejawem ich zaangażowania.

Both comments and pings are currently closed.