Przestępczość nieletnich w Polsce

Dowodem brutalizacji zachowań młodzieży są wychowankowie zakładów poprawczych, którzy w porównaniu z minionymi dekadami w dzisiejszych czasach trafiają tam z dużo poważniejsze czyny niż dawniej. Jeszcze nie dawno młodzi ludzie trafiali do zakładów poprawczych za takie przewinienia jak kradzież roweru, biżuterii czy bójka. Dziś coraz częściej w zakładach tych osadzeni są młodociani przestępcy oskarżeni o napad z bronią w ręku, gwałt, a nawet zabójstwo (ciężkie przestępstwa dotyczą aż 80 %wychowanków). Zarówno specjaliści od t.zw. trudnej młodzieży jak i prawnicy są zdania, że obecny system penitencjarny jest kwestii młodocianych przestępców nieskutecznych. Pobyt w zakładach poprawczych jest wg. znawców tematu nieadekwatną karą w stosunku do najcięższych przestępstw popełnianych przez nieletnich. Zwłaszcza w odniesieniu do wychowanków dwudziesto i dwudziestojednoletnich. Według biegłych powinni oni odbywać karę w prawdziwych więzieniach. Obecny stan prawny dotyczący przestępczości nieletnich opiera się na ustawie z 1982 roku i zdaniem specjalistów wymaga pilnej aktualizacji. Niepokoić powinien nie tylko fakt, że młodociani dopuszczają się coraz gorszych czynów, ale także obniżenie progu wiekowego przestępców. Czyny dawniej popełniane przez siedemnastolatków dziś dotyczą czternastolatków.

Both comments and pings are currently closed.