Przyczyny agresji nastolatków

Agresja jest coraz częstszym zjawiskiem wśród dzieci i młodzieży. Agresja, czyli zachowanie mające wyrządzić krzywdę komuś lub sobie, może mieć podłoże genetyczne lub kulturowe. Rozróżnienie to ma znaczenie w przypadku podejmowania działań prewencyjnych i wychowawczych. W obydwu przypadkach stosuje się odmienne terapie Do przyczyn kulturowych należą m.in.: zaburzenia funkcji rodziny, patologie w rodzinie (alkoholizm, przemoc, deficyt uczuć, rozwody), przemoc pokazywana w mediach, stres związany ze specyfiką okresu dojrzewania, z nadmiernymi oczekiwaniami rodziców i nauczycieli, napięcie związane z trudnościami w nauce, przedmiotowe traktowanie uczniów przez nauczycieli. Ofiarami agresji młodzieży są rówieśnicy, nauczyciele i inne osoby. W podjęciu terapii zachowań agresywnych ważne jest zrozumienie celowości tych zachowań. Nastolatki zachowują się agresywnie ponieważ chcą zwrócić na siebie uwagę, odreagować złość, rozładować lub ukryć lęk, zdobyć akceptację grupy rówieśniczej, zaimponować otoczeniu lub bronią się przed agresją innych. Przeciwdziałanie przemocy w szkole sprowadza się do edukacji uczniów w zakresie komunikacji społecznej, umiejętności radzenia sobie ze stresem i kontrolowania uczuć. W kwestii walki z agresją uczniów ważna jest współpraca rodziców, nauczycieli i psychologów.

Both comments and pings are currently closed.