Sport jako remedium na agresję

Przyczynami nasilenia zjawiska przemocy i agresji dzieci młodzieży są m,in: zaburzenia funkcji wychowawczych rodziny oraz agresja obecna w popkulturze. Agresja dzieci i młodzieży jest poważnym zjawiskiem społecznym. Przeciwdziałanie temu zjawisku wymaga zaangażowania nie tylko rodziców i nauczycieli, ale również organów państwowych i organizacji społecznych. Wychodząc na przeciw temu problemowi posłanka PO Beata Bublewicz oraz dr Jarosław Klimczak, socjolog sportu stworzyli w 2010 roku międzyresortowy program walki z agresją dzieci i młodzieży – Sport przeciw agresji. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz do wychowanków domów poprawczych w całej Polsce. W realizację projektu zaangażowanych jest wiele ministerstw z Ministerstwem Sporu i Turystyki na czele. Istotą programu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do uprawiania sportu i stwarzanie warunków do jego uprawiania przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Sport ma działanie uzdrawiające. Daje możliwość odreagowania takich emocji jak złość i frustracja poprzez rywalizację, daje możliwość ujścia nadmiaru energii. Jego sanacyjny charakter przejawia się tym, że organizuje, wypełnia czas, ukierunkowuje. Sprawia przyjemność, podnosi samoocenę.

Both comments and pings are currently closed.