Stosunki między uczniami

O tym, jaką renomę posiada szkoła decyduje wiele czynników. Przed wszystkim poziom nauczania, profesjonalne podejście nauczycieli do uczniów, dyspozycyjność pedagogów, dodatkowi specjaliści tacy jak, logopeda czy szkolny psycholog. Duży wpływ na renomę szkoły mają stosunki, jakie panują między uczniami. Wszelkie skandale, trudne sprawy, incydenty odbiją się szerokim echem. Takie sytuacje rzucają na instytucje edukacyjną długi cień i sprawiają, że rodzice nie chcą aby ich dzieci uczyły się w miejscu, które nie cieszy się dobrą opinią. Stosunki między uczniami powinny być oczywiście dobre. Dużą rolę spełniają pedagodzy, który zobowiązani są do bacznego obserwowania i natychmiastowego reagowania w konfliktowych sytuacjach. Szkoła zatem w dużej mierze odpowiedzialna jest za wychowanie uczniów w sposób przykładny i moralny. Uczniowie powinni wiedzieć, jak się zachowywać by nie robić przykrości koledze z ławki. Szkoła odpowiedzialna jest także, za wzbudzanie poczuwania się do odpowiedzialności. Ważne jest także by uczniowie mieli świadomość o tolerancji. Często niesforne dzieci wyśmiewają się z innych z wielu powodów – bo pochodzą z biednych rodzin, bo nie mają najnowszych zabawek, bo mają wadę postawy lub jakiś brak. Powodów jest wiele, ważne jest by nauczyciele oraz inni uczniowie nie pozostawali bierni wobec takiego zachowania. W szkole powinna panować przyjazna atmosfera, uczniowie powinni czuć się bezpiecznie. Wzajemny szacunek jest warunkiem godnego współistnienia w grupie.

Both comments and pings are currently closed.