Trudności okresu dojrzewania

Dojrzewanie, czyli okres życia między dzieciństwem, a dorosłością to czas intensywnych zmian – biologicznych i mentalnych. Dojrzewanie biologiczne obejmuje szereg zmian w budowie ciała, takich jak m. in: rozwój cech płciowych, intensywny wzrost, zmiany w obrębie strun głosowych. Zachodzi też wiele zmian hormonalnych. Poza pokwitaniem i innymi zmianami biologicznymi proces dojrzewania obejmuje także metamorfozę psychiczną – intensywne kształtowanie osobowości oraz dojrzewanie społeczne. Okres dojrzewania dzieli się umownie na trzy etapy: na etap przygotowawczy , fazę właściwego dojrzewania i wreszcie czas pełnej dojrzałości. Wiek życia, w którym zaczyna się proces dojrzewania jest różny i zależy od uwarunkowań genetycznych i od płci. Okres przygotowawczy trwa 2-3 lata i przypada na 8-12 rok życia. Faza właściwego dojrzewania trwa zwykle 4 lata i występuje między 11 a 16 rokiem. Pełną dojrzałość biologiczną człowiek osiąga między 16 a 21 rokiem życia. Temu szczególnemu okresowi towarzyszą liczne problemy medyczne i psychospołeczne. Zmiany hormonów powodują „huśtawki nastrojów” i wzmożoną potliwość. Intensywny wzrost jest przyczyną osłabienia odporności organizmu. Niektóre problemy psychospołeczne to: wzmożona potrzeba niezależności i buntu przeciwko autorytetom i normom społecznym.

Both comments and pings are currently closed.