Wiedza o regionie

Podczas toku edukacji uczniom zostaje przekazana obszerna wiedza z wielu dziedzin. Uczą się reguł, definicji, praw funkcjonowania zjawisk, praktycznych umiejętności. Szkoła odpowiedzialna jest także za przekazanie wiedzy o regionie, w którym żyją dzieci. Zajęcia takie mają na celu uświadomienie uczniom co to jest tożsamość regionalna oraz narodowa. Poprzez tę wiedzę dzieci poznają historię miejsca, w którym mieszkają. Świetnym sposobem na jej przekazanie są zajęcia prowadzone w plenerze – uczniowie zapoznają się architekturą miasta, zwiedzają zabytki, poznają ważne postaci, które wzięły udział w budowaniu miasta. Zajęcia dotyczące wiedzy o regionie mają na celu także kultywowanie posługiwania się gwarą. Dzieci poznają zwyczaje i tradycje lokalne. Skupiają się także na sposobach troszczenia się o to co rodzime, na współuczestnictwie w budowaniu życia społecznego. Uczestnicy zajęć poznają specyfikę regionu ucząc się tym samym wartości kulturowych. Pedagodzy prowadzący zajęcia z edukacji regionalnej uczą patriotyzmu. Cel wiedzy o regionie został ujęty w ustawie „Edukacja kulturalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”. Ustawa ta skupia się w pewnej mierze na wzbudzaniu poczucia przynależności. Podstawą zajęć o regionie jest uczenie tolerancji i otwartości wobec mieszkańców innych regionów w kraju i poza jego granicami. Warto znać historię miejsca, w którym się żyje. Wiedza ta wzbogaca uczniów.

Both comments and pings are currently closed.