Wychowanie do życia w rodzinie

Kwestia edukacji seksualnej dzieli Polaków. Zwolennicy Wychowania do życia w rodzinie przedstawiają wyniki badań, aby wykazać większą skuteczność modelu A edukacji seksualnej w przeciwdziałaniu ciążom nastolatek nad modelem B wprowadzonym m.in. w Szwecji i Wielkiej Brytanii. W badaniach zestawiono statystyki dotyczące ciąż i aborcji wśród polskich nastolatek z podobnymi danymi z innych krajów Unii Europejskiej. Polska na tle innych krajów wypadła bardzo dobrze. W Polsce odnotowano najmniejszą ilość ciąż wśród nastolatek i najmniejszą ilość aborcji nieletnich jak również najniższy odsetek zakażeń wirusem HIV i najmniejszą zachorowalność na AIDS. Wyniki badania pozwoliły na wyciągnięcie przez badaczy wniosku, że propagowanie antykoncepcji realizowane na przykład przez rozdawanie prezerwatyw w szkołach nie stanowi dostatecznej ochrony przed nieplanowanymi ciążami i aborcjami nieletnich. Utwierdziło zwolenników Wychowania do życia w rodzinie, co do zasadności programu tego przedmiotu. Autorzy zestawienia świadomi są również niedoskonałości w obecnym nauczaniu związanym z seksualnością człowieka. Wskazują na konieczność kształcenia nauczycieli, stworzenia odpowiedniej jakości materiałów dydaktycznych, poprawy współpracy nauczycieli i rodziców w kwestiach edukacji seksualnej młodzieży.

Both comments and pings are currently closed.