Zmiana szkoły to zmiana perspektywy

Obowiązek szkolny nakazuje kontynuowanie nauki do osiemnastego roku życia. Tym samym, w czasie trwania edukacji, Twój potomek zdąży prawdopodobnie minimum dwa razy zmienić szkołę. Za każdym razem jest to moment istotny oraz brzemienny w skutki. Nie licząc bowiem rozterek, z jakimi boryka się cała rodzina podczas wybierania idealnej placówki w ramach gimnazjum czy liceum, pomijając wagę decyzji, która w znaczący sposób może wpływać na dalszą drogę obraną przez Twoje dziecko i zostawiając na boku kwestie związane z problemami logistycznymi, gdy okaże się, że wymarzona szkoła znajduje się na drugim końcu miasta, to także czas krytyczny dla emocjonalnego rozwoju Twojej pociechy. Każda zmiana dotychczasowego, znanego środowiska wywołuje bowiem – lepiej lub gorzej skrywany – szok. Mała bieda, jeśli Twój potomek znajdzie się w klasie razem z kimś znajomym. Zdarza się jednak, iż wszyscy dotychczasowi koledzy i koleżanki z poprzednich szkół wybrali inną placówkę. Nieznane, a przez to wywołujące obawę, będzie także pierwsze spotkanie z nowymi nauczycielami oraz sposobem prowadzenia przez nich lekcji. Niekiedy też wewnętrzny regulamin szkoły wprowadza zalecenia odmienne od dotychczas znanych. Wszystkie te momenty są jednak wartościowe – zmieniają perspektywę pozwalając prócz matematyki, polskiego i biologii nauczyć się też życia.

Both comments and pings are currently closed.