Znaczenie wychowania w przeciwdziałaniu patologii młodzieży

Agresja , przemoc i inne patologie dzieci i młodzieży są problemem społecznym. Aby przeciwdziałać tym niepokojącym, niepożądanym zjawiskom potrzebna jest współpraca rodziców i nauczycieli w kwestii wdrażania skutecznych metod wychowawczych. Skuteczne wychowanie dzieci i młodzieży realizuje się poprzez mądrą postawę rodziców i pedagogów. Najważniejsza wydaje się w tej kwestii rola rodziców. Bezpieczny spokojny dom rodzinny, przepełniony miłością dobrze rokuje przyszłości dzieci. Dzieci z takich domów są lepiej przystosowane do życia w społeczeństwie, bardziej odporne na stres, mają wyższą samoocenę. Dzieci posiadające mądrych, kochających rodziców mniej narażone są na patologie. Lepiej znoszą trudności związane z okresem dojrzewania, rzadziej zapadają na depresje i inne zaburzenia psychiczne takie jak m.in. zaburzenia odżywiania (anoreksja. bulimia), są mniej podatne na uzależnienia. Lepiej od pozostałych rówieśników kontrolują emocje, rzadziej uciekają się do zachowań agresywnych jako do sposobu komunikacji społecznej. Wychowanie to bardzo trudny i odpowiedzialny proces. Dawniej istniało przekonanie, że tzw. trudna młodzież wywodzi się z domów patologicznych, w których obecna jest bieda, przemoc, agresja, awantury, alkohol lub z rodzin rozbitych. Dziś wiadomo, że to fałszywy pogląd.

Both comments and pings are currently closed.